نوشته های مدیر سایت

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحد مسکونی و نحوه تخلیه آنها

قرارداد اجاره واحد مسکونی و نحوه تخلیه آنها   یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره واحد مسکونی است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه  تنظیم  قرارداد اجاره مطابق با آن و […]

طلاق توافقی

طلاق توافقی شاید در کمتر رابطه زناشویی، اختلاف رخ ندهد. اگر بروز اختلافات را یک امر طبیعی بدانیم، طلاق قطعا آخرین راه برای حل مشکل یا اساسا پاک کردن صورت مسئله است. زوجین زمانی باید به جدایی فکر کنند که به واقع راه دیگری برای اصلاح امور و رابطه شان وجود نداشته باشد. اگر تصمیم […]

انواع قرارهای صادره در دادگاه خانواده

دادگاه خانواده آن دسته از قرارهای اعدادی که قبلا الزامی بوده و هم اکنون اختیاری است و قرارهای نهایی که در دادگاه های خانواده ممکن است صادر شود به شرح ذیل است: قرار ارجاع امر به کارشناس قرار استماع شهادت شهود  قرار تحقیق و معاینه محلی قرار رسیدگی توأمان قرار اتیان سوگند قرار ارجاع امر […]