مشاوره حقوقی تعویض پلاک

مشاوره حقوقی تعویض پلاک

تعویض پلاک

اگر فروشنده یا خریدار یا هر دو نخواهند و یا نتوانند جهت تعویض پلاک در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند، می توانند با مراجعه به دفترخانه تقاضای تنظیم وکالت جهت تعویض پلاک نمایند که به دو صورت امکان پذیر است:

 1. تنظیم وکالت کاری و تعویض پلاک: در این صورت با امضای وکالت ازسوی فروشنده، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی (و بدون نیاز به حضور فروشنده به مراکز تعویض پلاک مراجعه و مراحل قانونی را انجام داده و پس از تعویض پلاک خودرو، مجددا به همراه فروشنده جهت تنظیم سند قطعی خودرو به دفترخانه مراجعه می کنند.
 2. تنظیم وکالت فروش خودرو: که با امضای فروشنده، دیگر نیازی به حضوروی در مراکز تعویض پلاک و پس از آن در دفترخانه نیست و تمامی مراحل توسط وکیل (خریدار) انجام می شود.

اما با توجه به بروز برخی مشکلات حقوقی و قانونی از جمله عدم اقدام به موقع خریدار برای تعویض پلاک و یا فوت فروشنده، توصیه میشود که حتی المقدور از دادن و یا گرفتن وکالت تعویض پلاک خودداری کنید و با صرف یکی دو روز وقت و انجام تشریفات مربوط به نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک خیال خود را از بابت همه چیز راحت کنید وگرنه باید مدام برای مطالبه حق خود و فک پلاک به مراجع قضایی و اداره راهور ناجا مراجعه کنید که هزینه و زمان بیشری را نسبت به دادن و یا گرفتن وکالت تعویض پلاک از شما می گیرد.

برای فک پلاک چه زمانی و به کجا باید مراجعه کنیم؟

با همه این شرایط، اگر فروشنده به خریدار وکالت محدود برای مثال ده روز برای تعویض پلاک بدهد ولی خریدار اقدامی در مدت فوق نکند تکلیف فروشنده خودرو که پلاک به نام اوست چیست؟

در قدم اول فروشنده باید اقدام به تنظیم اظهارنامه و ابلاغ قانونی به آن فرد خریدار در نشانی مندرج در مبایعه نامه یا آدرس دیگری که از محل سکونت یا کار او دارد مبادرت کند و اگر وی اقدامی برای تعویض پلاک نکرد، ناگزیر باید با تنظیم دادخواست به خواسته الزام به فک پلاک علیه خریدار در دادگاه محل اقامت او اقدام کنید که ممکن است خریدار در دادگاه حاضر نشود که با وجود دلایل و مدارک کافی در دست فروشنده و ارائه آن به دادگاه، خریدار به صورت غیابی محکوم به فک پلاک خودرو موضوع معامله می شود که پس از قطعی شدن آن، و تقاضای اجرای حکم و تشکیل پرونده اجرایی در دفتر اجرای احکام دادگاه صادر کننده حکم قطعی، از پلیس راهور درخواست توقف خودرو با پلاک فروشنده می شود که ممکن است مدتی به طول بیانجامد که پس از آن اگر خودرو توقیف شد به یکی از مراکز نقل و انتقال خودرو هدایت شده و اقدام به فک و کندن پلاک قبلی و صدور و نصب پلاک جدید به نام خریدار می شود.

فروشنده می تواند ضمن دادخواست الزام به فک پلاک کلیه هزینه های دادرسی و هزینه های اجرایی و حق الوکاله و سایر مخارج را از دادگاه درخواست کند که پس از محکومیت خریدار، رأی به الزام او به پرداخت هزینه های فوق علاوه بر فک پلاک داده خواهد شد.

فروشنده از زمان اتمام مدت وكالت تعویض پلاک که به خریدار داده و او اقدامی نکرده تا هر وقت که پلاک تعویض نشده می تواند دادخواست فک پلاک را به دادگاه صالح بدهد و محدودیتی از جهت زمانی برای طرح چنین   دعوایی وجود ندارد و گذشتن مدت زمان نسبتا طولانی از زمان فروش خودرو، تأثیری در حق مراجعه فروشنده به دادگاه برای اقامه دعوا عليه خریدار پیش بینی نشده است اما با توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی در ثبت تخلفات به نام صاحب پلاک، بهتر است که بلافاصله پس از اتمام مدت وکالت تعویض پلاک و خودداری خریدار برای تعویض پلاک، اقدام قضایی لازم انجام شود.

اولین کاری که صاحب پلاک و متقاضی پلاک باید انجام بدهد، تنظیم یک دادخواست حقوقی با متن مناسب است که می توان از مشاوره وکلای دادگستری و یا از تجربه عریضه نویسان در این خصوص استفاده کرد. که برای اطلاع خوانندگان یک نمونه واقعی دادخواست الزام به فک پلاک در قسمت ضمائم قرار داده شده است که می توانید برای طرح دعوای فک پلاک از متن آن استفاده کنید.

در دادخواست قسمتی با عنوان دلایل و ضمایم پیش بینی شده، که خواهان دعوا یعنی صاحب پلاک (متقاضی فک پلاک) باید در این قسمت عنوان مدارک و مستندات خود را بیان کند و کپی برابر اصل آنها را ضمیمه دادخواست خود کند. در غیر این صورت دادگاه دعوا را رد می کند.

مشاوره حقوقی

برای جلوگیری از رد دعوای فک پلاک توصیه می شود کپی برابر اصل مدارک زیر را ضمیمه دادخواست نمایید:

 1. کپی برابر اصل مبایعه نامه (فروش نامه)
 2. کپی برابر اصل سند مالکیت خودرو
 3. کپی برابر اصل اظهارنامه و نتیجه ابلاغ آن به خریدار (اختیاری)
 4. کپی برابر اصل کارت ملی صاحب پلاک
 5. اصل وکالت نامه (در صورت داشتن وکیل دادگستری)

خدمات بدو شماره گذاری وسایل نقلیه شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی:

 1. حضور مالک یا نماینده قانونی وی به همراه خودرو در مرکز تعویض پلاک میثم در تهران و شماره گذاری مرکز استانها
 2. ارائه کاردکس برای خودروهایی که توسط شرکت های مجاز وارد شده اند.
 3. ارائه اسناد گمرکی (پروانه گمرکی یا گواهی نامه گمرکی)
 4. پرداخت دیون دولتی (عوارض گمرکی – شهرداری – دارایی)
 5. بیمه شخص ثالث
 6. پرداخت وجه پلاک برابر تعرفه
 7. ارائه مدرک احراز هویت (اصل شناسنامه جدید با کارت ملی)
 8. ارائه مدارک احراز سکونت

شماره گذاری وسایل نقلیه مزایدهای :

 1. قرار نگرفتن در سن فرسودگی
 2. کاردکس تنظیم شده توسط مرجع مزایده گذار
 3. ارائه بیمه نامه شخص ثالث
 4. پرداخت وجه پلاک برابر تعرفه
 5. پرداخت دیون دولتی (عوارض گمرکی – شهرداری – دارایی)
 6. ارائه مدرک احراز هویت (اصل شناسنامه جدید با کارت ملی)
 7. ارائه مدارک احراز سکونت
 8. ارائه سند فروش کارخانه جهت خودروهای تولید داخل و اسناد مرا برای خودروهای وارداتی در صورت نداشتن سابقه شماره گذاری

شماره گذاری خودرو گذر موقت:

 1. مراجعه مالک به نزدیک ترین محل شماره گذاری به گمرک ترخیص کننده به همراه خودرو جهت بازدید وسیله نقلیه
 2. ارائه معرفی نامه از گمرک ترخیص کننده با مهر برجسته
 3. ارائه پروانه سبز گمرکی یا کارانه دو پاساژ
 4. ارائه مدرک احراز هویت (شناسنامه بر حسب مورد و کارت ملی یا گذرنامه معتبر)بدرج
 5. پرداخت وجه پلاک برابر تعرفه
 6. پرداخت مالیات برابر تعرفه

سالي الحالي شماره گذاری خودرو تاریخی :

 1. حضور مالک یا نماینده قانونی وی در مرکز شماره گذاری واقع در شهرک آزمایش
 2. ارائه اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخلدول من
 3. در خصوص وسایل نقلیه وارداتی به دلیل اخذ اسناد گمرکی در زمانشماره گذاری؛ ثبت مشخصات فنی وسیله نقلیه و احراز هویت مالک در سامانه شماره گذاری کافی به مقصود می باشد و با بالا
 4. ارائه اصل سند مالکیت خودرو که قبلا توسط ناجا صادر شده است
 5. در صورت مفقود شدن سند مالکیت درج یک نوبت آگهی در روزنامه اکثیرالانتشار مبنی بر مفقود شدن سند و تعهد مبنی بر عودت سند در صورت یافت شدنت ال بالادها
 6. ارائه مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید با کارت ملی)
 7. ارائه مدارک احراز محل سکونت مالکتا بادران
 8. ارائه برگ عدم خلافی
 9. ارائه اصل برگ معاینه فنی معتبر متناسب با ضوابط فنی زمان تولي خودرو
 10. ارائه اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر
 11. ارائه اصل فرم تکمیل شده شناسایی مصادیق خودروهای تاریخی که تایید کارشناسان عضو کار گروه مستقر در کانون جهانگردی رسیده توجه! مالكین می بایست قبل از مراجعه به مرکز شماره گذاری ناجا؛ جهت تشکیل و تکمیل فرم های مربوطه به کانون جهانگردی و ایرانگردی مراجعه نکردی رسیده استنمایند.

مشاوره حقوقی

شماره گذاری خودروهای جانبازان و معلولین :

 1. ارائه اصل کارت معتبر جانبازی (۵۰ درصد به بالا) و کارت معلولیت کامپیوتری (با درجه متوسط؛ شدید؛ خیلی شدید)
 2. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید با کارت ملی)
 3. ارائه معرفی نامه و فرم تعهد از سازمان بهزیستی و تکمیل آن توسط فرد معلول یا نماینده معرفی شده توسط سازمان بهزیستی
 4. اصل سند مالکیت بنام جانباز یا معلول و یا انتقال خودرو سواری بنام وی به استثناء معلولین ذهنی
 5. ارائه مفاصاحساب دیون دولتی (جهت خودروهای وارداتی)
 6. پرداخت وجه پلاک برابر تعرفه
 7. ارائه اصل سند گمرکی و پروانه گمرکی در خصوص خودروهای وارداتی
 8. مثبوت بودن مشخصات جانباز یا معلول توسط مرکز فاوا پلیس راهور ناجا در سامانه شماره گذاری برابر اعلام بنیاد ایثارگران با اداره بهزیستی توجه! به معلولین ذهنی پلاک اختصاص داده نمی شود. لذا معرفی پدر یا مادر فرد معلول توسط بهزیستی جهت اخذ پلاک الزامی است.

خدمات بعد از شماره گذاری وسایل نقلیه تعویض پلاک و نقل و انتقال وسایل نقلیه:

 1. اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل)
 2. اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه
 3. اصل سند مالکیت وسیله نقلیه که توسط ناجا صادر شده است
 4. اصل شناسنامه جدید با کارت ملی متعاملین یا نمایندگان قانونی آنها
 5. حضور فروشنده و خریدار یا نماینده قانونی آنها
 6. ارائه برگ عدم خلافی
 7. ارائه اصل فیش پرداخت بهای پلاک براساس تعرفه
 8. مدارک احراز سکونت خریدار

اخذ کارت المثنی:

 1. حضور مالک یا نماینده قانونی وی به همراه وسیله نقلیه و سند خودرو صادره از ناجا در مرکز تعویض پلاک
 2. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید با کارت ملی)
 3. ارائه برگ عدم خلافی
 4. تکمیل فرم اطلاع از عواقب کشف فساد و عودت آن در صورت یافت شدن
 5. پرداخت وجه مربوطه برابر تعرفه جهت صدور کارت المثنی

اخذ سند مالكيت المثنی:

 1. ارائه یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر مفقودی یاسرقت شدن سند مالکیت و گذشت بیش از ۱۰ روز از تاریخ نشر آگهی
 2. تکمیل فرم اطلاع از عواقب کشف فساد و عودت آن در صورت یافت شدن
 3. حضور مالک یا نماینده قانونی وی به همراه وسیله نقلیه در مرکز تعویض پلاک
 4. ارائه برگ عدم خلافی
 5. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید با کارت ملی)

دریافت خدمات برای پلاک های مفقودی و یا سرقت شده:

 1. حضور مالک به همراه وسیله نقلیه در مرکز تعویض پلاک
 2. ارائه اصل اسناد خودرو (کارت- سند مالكيت)
 3. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید با کارت ملی)
 4. ارائه مدارک احراز محل سکونت مالک
 5. ارائه برگ عدم خلافی
 6. پرداخت وجه پلاک برابر تعرفه

دریافت خدمات مربوط به پلاک های آسیب دیده:

 1. حضور مالک یا نماینده قانونی وی به همراه وسیله نقلیه در مرکز تعویض پلاک
 2. ارائه اصل اسناد خودرو (کارت- سند مالکیت)
 3. ارائه پلاک آسیب دیده
 4. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید با کارت ملی)
 5. ارائه مدارک احراز محل سکونت مالک
 6. پرداخت وجه پلاک برابر تعرفه
 7. ارائه برگ عدم خلافی

دریافت خدمات مربوط به تغییر رنگ و یا تعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه موتور – شاسی- اطاق :

 1. مراجعه مالک یا نماینده قانونی وی به همراه مدارک وسیله نقلیه به مراکز تعویض پلاک جهت اخذ مجوز تعویض قطعه یا تغییر رنگ
 2. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید با کارت ملی)
 3. ارائه مدارک احراز محل سکونت مالک
 4. بازدید خودرو توسط کارشناس و صدور مجوز برای تعویض قطعه در صورت داشتن اصالت خودرو توسط مدیر فنی مرکز تعویض پلاک
 5. خرید قطعه موردنظر با فاکتور معتبر کارخانه یا اصل پروانه گمرکی و ارائه آن به مرکز تعویض پلاک
 6. بازدید مجدد خودرو در مراکز تعویض پلاک پس از تعویض قطعه یا تغییر رنگ و ثبت آن در سامانه شماره گذاری پس از طی مراحل مربوطه استعلام از کارخانه و حک موتور و…)

اسقاط خودرو اوراق با تقاضای شخص (بدون استفاده از مزایای دولتی):

 1. تقاضای شخص مالک یا نماینده قانونی وی
 2. ارائه اصل اسناد خودرو (کارت – سند مالکیت)
 3. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید با کارت ملی)
 4. ارائه برگ عدم خلافی

اوراق برای استفاده از تسهیلات دولتی:

 1. ثبت نام در سایت ستاد حمل و نقل و سوخت کشور
 2. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید با کارت ملی)
 3. ارائه اصل اسناد خودرو (کارت- سند مالکیت)
 4. ارائه برگ عدم خلافی

ماده ۳۰ (قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) تعویض قطعات اصلی:

نقلیه شامل موتور؛ شاسی؛ اتاق و نیز رنگ، بدون مجوز راهنمایی رانندگی ممنوع است. در صورتی که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تعویض موارد فوق نماید بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مر به پرداخت جریمه (یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد که در صورت عدم کشف فساد قطعه تعویض شده خودرو نسبت به اصلاح سند در مراکز تعویض پلاک اقدام لازم به عمل می آید. • اتاق جدید تعویضی بایستی نو و از لحاظ سیستم و تیپ با اتاق قبلی مطابقت داشته باشد. و تغییر رنگ به رنگ دلخواه بجز رنگ خودروهای نیروهای مسلح و تاکسی با حفظ زیر رنگ در نقاط اصلی پس از اخذ مجوز بلامانع است. و موتور جدید بایستی نو باشد و رعایت برابری تعداد سیلندر و نوع سوخت در آن لحاظ گردد. و محل حک شماره موتور، اتاق یا شاسی جدید نبایستی سنگ خورده باشد. و استفاده از نیمه های اتاق خودروهای تصادفی و یا نو و اتصال دونیمه به میباشد. یکدیگر موجب کاهش استحکام و پیوستگی بدنه اتاق شده و ممنوع و پلاک جانبازی یا معلولین فقط به وسایل نقلیه از نوع سواری اختصاص داده میشود.

و پلاک های تاریخی به ۳ دسته از خودروها تعلق می گیرد:

 1. خودروهای نفیس (خودروهایی که بیش از ۵۰ سال از تولید آن گذشته باشد).
 2. خودروهای قدیمی (خودروهایی که بیش از ۲۵ سال از تولید آن گذشته و از لحاظ طراحی و مهندسی ساخت و یا کاربری بی نظیر باشد).
 3. خودروهای ویژه (خودروهایی که متعلق به شخصیت های تاریخی، علمی، فرهنگی کشور و یا بازگو کننده رویداد تاریخی باشد). تردد خودروهای دارای پلاک تاریخی در سطح معابر عمومی ممنوع می باشد مگر با صدور مجوز کتبی که از طرف پلیس راهور ناجا برای شرکت در مراسم خاص، نظیر شرکت در نمایشگاه ها، نمایش ها، رژههای ویژه و ملی، مسابقات و همایش های بین المللی و حسب مورد با قید

تاریخ و مسیر تردد. • اسقاط نمودن خودروهای تاریخی ممنوع می باشد. لكن چنانچه در صورت بروز هرگونه حادثه غیرمترقبه، از حيث انتفاع خارج گردد با موافقت نامه کتبی از پلیس راهور ناجا و دبیرخانه کارگروه انجام می گردد. و بکارگیری و تردد خودروها با پلاک تاریخی تحت عنوان ماشین عروس، ماشین تشریفات و… ممنوع می باشد. • راننده خودروی دارای پلاک گذر موقت الزاما بایستی شخص ذکر شده در اسناد و مدارک باشد. • واگذاری خودروهای گذر موقت یا اجاره دادن آنها به غیر ممنوع می باشد. و قبل از هرگونه واگذاری وسایل نقلیه حضور متعاملین در مراکز تعویض

پلاک الزامی می باشد. • سن فرسودگی انواع کامیونت، کامیون و کشنده ۲۵سال سواری پلاک اشخصی- مالکیت شخصی) ۲۰سال مینی بوس، اتوبوس برون شهری، وانت و سواری با پلاک دولتی ۱۵سال سواری تاکسی، اتوبوس شهری و موتور سیکلت ۱۰ سال می باشد. و تبدیل یا تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری از جمله: کامیون اتاق دار،لبه دار، تیغه دار، کفی، سقف دار، یخچال دار، تانکر باری مخزنی و…) و کامیون (میکسر، بونکر، کمپرسی) در داخل هر گروه به یکدیگر با رعایت ضوابط فنی و استانداردهای ملی بلامانع می باشد لیکن هرگونه تغییر مانند افزایش یا کاهش طول شاسی، تعداد محور یا چرخ، تغییر محل محورها و افزایش ظرفیت انواع کامیون ها و کامیونت ها اکیدا ممنوع می باشد.

 • کلیه فرایند تغییر نوع کاربری صرفا در مراکز شماره گذاری مرکز استانها صورت می پذیرد. .. • ورود کامیون و اتوبوس و شاسی های متحرک نو (کار نکرده که از سال ساخت آنها بیشتر از ۲ سال سپری شده باشد ممنوع است.

ا • ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از یک سال گذشته باشد ممنوع است.


خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره حقوقی تعویض پلاک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *